Rangi

RubinMC Rangi

GRACZ


Komendy

Podstawowe


Drop

Normalny


Kity

Kit Gracz
Kit Budowa


Funkcje

Podstawowe
1 Diax Blok


Czat

Prefix [Gracz]


Dodatki

RubinCase Gracz

RubinMC Rangi

VIP


Komendy

/enderchest
/craft
/ignore


Drop

Wszystko +0.2%


Kity

Kit VIP


Funkcje

Sklep VIP
Enchant VIP
2 Diax Bloki


Czat

Prefix [VIP]


Dodatki

RubinCase VIP
2x SetHome
2 Działki
Efekty VIP BuildBattle


RubinMC Rangi

PRO


Komendy

/hat
/feed
/seen


Drop

Wszystko +0.4%


Kity

Kit PRO


Funkcje

Sklep PRO
Enchant PRO
3 Diax Bloki


Czat

Prefix [PRO]


Dodatki

RubinCase PRO
3x SetHome
3 Działki
Efekty PRO BuildBattle