Komendy

/rubin - Menu Serwera

/spawn - Teleport na lobby

/sethome - Ustawia dom

/delhome - Usuwa dom

/home - Teleport do domu

/warp - Lista warpów

/kasa - Stan konta

/baltop - Top 10 najbogatszych graczy

/kit - Lista zestawów kit

/pay - Wysyłanie pieniędzy

/msg - Prywatna wiadomość

/wild - Losowy teleport (Survival)

/back - Powrót do wcześniejszego miejsca

/marry - Komendy związków / ślubu

/pomoc - Wyświetlanie pomocy

/tpa - Wysyła prośbę o teleport

/tpaccept - Akceptuje prośbę o teleport

/tpdeny - Odrzuca prośbę o teleport

/p - Główna komenda działek

/p auto - Automatyczne zajęcie działki

/dzialka - Teleport do działki

/mail - Wysyłanie maili

/zmienhaslo - Zmiana hasła

/aukcje - Aukcje Serwerowe

/case - Sklep z RubinCase

/vip - Informacje o randze VIP

/pro - Informacje o randze PRO

/drop - Informacje o dropie ze stone

/booster - Informacje o BoostDrop

/craft - [VIP] Przenośny Crafting

/ec - [VIP] Przenośny Enderchest

/ignore - [VIP] Ignoruje wiadomości gracza

/hat - [PRO] Zakłada blok na głowę

/feed - [PRO] Zapełnia pasek głodu

/seen - [PRO] Sprawdza, kiedy gracz był online